Головна сторінка

Відродження кафедри гігієни
Донецького національного медичного
університету імені М. Горького

Війна і окупація Донецька 2014 року стали причиною вимушеного припинення роботи Донецького національного медичного університету імені М. Горького. Вже другий раз за всю свою історію (перший випадок стався в 1941 році), університет покинув рідний Донецьк . Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України , Донецький національний медичний університет імені М. Горького з 01.12.2014 р. тимчасово був переміщений з міста Донецька на підконтрольну територію Донецької області. Ініціативною групою викладачів і студентів під керівництвом ректора ДонНМУ члена-кореспондента НАМН України, доктора медичних наук, професора Думанського Ю.В. була проведена величезна робота з організації навчального процесу та створення клінічних баз університету в нових умовах. Основною базою для розміщення адміністрації і більшості теоретичних кафедр університету стала Донбаська державна машинобудівна академія (місто Краматорськ). Клінічні кафедри були організовані на базі лікувально-профілактичних закладів міст Краматорськ, Слов'янськ та Красний Лиман. У місті Маріуполі була організована філія факультету інтернатури та післядипломної освіти.
1-minПрактичною, навчальною і науковою базою для кафедри гігієни, екології та безпеки життєдіяльності став Донецький обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України (місто Краматорськ), що значною мірою було обумовлено підтримкою и порозумінням необхідності проведення навчального процесу з гігієнічних наук Начальника Головного управління Держсанепідслужби у Донецькій області Моховика С.В. і Директора ДУ «Донецький обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» Гончаренка В.І. Під керівництвом автора даного нарису, кандидата медичних наук, доцента Дмитренко Олени Анатоліївни, лікарі санітарно-епідеміологічної служби Донецької області, які переїхали до міста Краматорська, а також провідні фахівці Краматорського лабораторного центру Держсанепідслужби України взяли на себе обов'язки викладачів кафедри.
2-minПротягом грудня 2014 – січня 2015 років були розроблені програми навчання, підготовлені календарно-тематичні плани, створені методичні розробки для практичних занять та презентації лекцій. Для формування навчально-виробничого плану післядипломного навчання на кафедрі були проаналізовані потреби санітарно-3-minепідеміологічної служби регіону у підвищенні кваліфікації фахівців різних гігієнічних спеціальностей. Кафедра поновила навчальний процес з післядипломної підготовки 5 січня 2015 року, та з 2 лютого 2015 року почалися заняття зі студентами. Освітній процес був організований у дві зміни, завдяки чому вже до середини травня 2015 року повністю була ліквідована академічна заборгованість студентів і лікарів-інтернів за 1-й семестр 2014—2015 навчального року. До завершення весняного семестру, навчання на кафедрі гігієни, екології та безпеки життєдіяльності пройшли близько 2 тис. студентів і лікарів-інтернів та 35 лікарів-курсантів.
На теперішній час на кафедрі викладаються дисципліни «Гігієна та екологія», «Основи екології», «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці», «Медицина надзвичайних ситуацій», «Цивільний захист», «Основи медичного захисту населення і військ», «Домедична допомога в екстремальних ситуаціях» для студентів спеціальностей 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична справа», 7.12010005 «Стоматологія», 7.12020101 «Фармація». Виконується підготовка лікарів-інтернів за спеціальністю «Загальна гігієна», а також навчання лікарів-інтернів всіх клінічних спеціальностей на курсі «Організація невідкладної медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях». На післядипломному рівні освіти здійснюється підготовка лікарів-курсантів на циклах спеціалізації, тематичного удосконалення та передатестаційних циклах за спеціальностями «Загальна гігієна», «Комунальна гігієна», «Гігієна дітей та підлітків», «Гігієна праці», «Гігієна харчування», «Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища».
4-minДля проведення освітньо-виховного процесу у розпорядження викладачів кафедри надано п'ять навчальних кімнат, у тому числі одна лекційна аудиторія місткістю 40 посадочних місць, дві лабораторії дослідження хімічних факторів і одна лабораторія з дослідження фізичних факторів довкілля загальною площею 97 м2. Для проведення практичних занять і плодотворної наукової діяльності використовується лабораторно-інструментальна база Донецького обласного лабораторного центру, а також устаткування, витратні матеріали и реагенти санітарно-хімічної лабораторії. Це дає можливість студентам набувати заплановані програмою практичні навички, а лікарям-інтернам і лікарям-курсантам практично опрацювати і удосконалити вміння, необхідні для виконання професійних обов'язків.
5-minДля демонстрації презентацій за темами лекцій і семінарських занять викладачі кафедри мають можливість використовувати мультимедійний проектор Донецького обласного лабораторного центру. Заявками на матеріально-технічне 7-minзабезпечення на 2016 рік заплановано придбання власного мультимедійного проектору для кафедри, комп’ютерів, ноутбуків, іншого технічного і наочного обладнання.
Завдяки діяльності викладачів кафедри гігієни, екології та безпеки життєдіяльності, постійно поширюється обсяг методичних матеріалів для проведення освітнього процесу. Так, протягом 82014—2015 начального року були поновлені і доповнені відповідно до нових вимог навчально-методичного кабінету ДонНМУ 92 методичні розробки кафедри для лікарів-інтернів, створено понад 300 практично-орієнтованих ситуаційних завдань з різних напрямків гігієнічних знань для студентів різних спеціальностей. Для державної атестації лікарів-інтернів и лікарів-курсантів використовується банк електронних завдань тестової програми «Еlех» — 2012 МОЗ України, що дорівнює 6040 питань, в тому числі з курсу «Загальна гігієна» – 1173; «Комунальна гігієна» – 1006; «Гігієна праці» – 543; «Гігієна дітей та підлітків» – 1039; «Гігієна харчування» – 1127; «Лабораторні дослідження навколишнього середовища» – 1152 тести.
На даний момент Донецький національний медичний університет утратив можливість використання власних бібліотечних фондів, які залишились на окупованій території. Виконується робота по створенню нової бібліотеки за допомогою медичних університетів Києву, Тернополя, Львову, Винниці, Дніпропетровська. Зараз для навчання використовуються наявні власні підручники викладачів і студентів. Необхідно відзначити значну допомогу практичних лікарів санітарно-епідеміологічної служби міст Краматорська, Слов’янська, Красного Лиману, де тимчасово розміщені бази Донецького національного медичного університету. Завдяки їх підтримки на кафедрі гігієни, екології та безпеки життєдіяльності створена власна кафедральна бібліотека, фонд якої на даний час дорівнює 35 примірників підручників і навчальних посібників. Для забезпечення навчально-методичною літературою студентів, лікарів-інтернів і курсантів в практиці навчального процесу широко використовуються примірники на електронних носіях.
Наряду з розробкою методичних вказівок, викладачами кафедри ведеться активна робота по створенню електронних підручників і відео-тренажерів до практичних занять по вивченню методів вимірювання різних факторів навколишнього середовища. Для проведення лекцій і семінарів використовуються тематичні презентації. Постійне оновлення спеціальної наукової та методичної літератури, обраної для створення кафедральної бібліотеки, з урахуванням нових законодавчих і нормативних документів з питань виконання санітарно-епідеміологічного нагляду, дозволяє співробітникам кафедри виконувати навчальній процес зі студентами на досить високому професійному рівні, а також формувати гігієнічне мислення та перспективне бачення майбутнього у лікарів-інтернів і лікарів-курсантів.
Переміщення кафедри із окупованого Донецька до українського Краматорська надало можливості вирішити таке важливе питання, як проведення курсів підвищення кваліфікації для молодшого медичного персоналу медико-профілактичного профілю. Післядипломна підготовка помічників санітарних лікарів виконувалась на базі Донецького медичного коледжу, та як і вища медична освіта, була припинена з 01 вересня 2014 року у наслідок військових дій. За минулий час в установах санітарно-епідеміологічної служби регіону виникла величезна потреба у перепідготовці санітарних фельдшерів, зараз 65 осіб вже потребують відновлення можливості професійного удосконалення. У зв'язку з чим на даний момент виконується досить складна, але така необхідна робота з організації і підготовки процесу ліцензування діяльності Донецького національного медичного університету імені М. Горького щодо надання освітніх послуг з післядипломної підготовки для молодших медичних спеціалістів медико-профілактичного профілю.
Значну увагу на кафедрі гігієни, екології та безпеки життєдіяльності приділяють науковій роботи, у тому числі із залученням лікарів-інтернів за фахом «Загальна гігієна» і практичних лікарів профілактичної медицини. За піврічну діяльність кафедри направлено до друку понад 10 робіт, присвячених діагностиці ведучих екологічних риск-факторів для громадського здоров’я населення промислових міст і розробці відповідних профілактично-оздоровчих рекомендацій. Навіть лікарі-інтерни-гігієністи до державної атестації, за допомогою викладачів кафедри, виконували і захищали науково-практичні роботи з питань вивчення стану навколишнього середовища та їх впливу на захворюваність різних контингентів населення. Під керівництвом завідувача кафедри Дмитренко Олени Анатолівни до 85-річчя Донецького національного медичного університету імені М. Горького (основаного у 1930 р. ), готується до видання Збірка робіт спеціалістів санітарно-епідеміологічного профілю «Профілактична медицина українського Донбасу на варті громадського здоров'я».
Отже, незважаючи на досить складні умови існування, викладацький склад кафедри гігієни, екології та безпеки життєдіяльності продовжує удосконалювати організацію і методики підвищення якості викладання дисципліни та підготовки студентів, лікарів-інтернів і лікарів-курсантів. З особливою ретельністю викладачі ставляться до сучасних наукових досліджень щодо встановлення зв’язку дії факторів навколишнього середовища і порушень у стані здоров’я населення, у тому числі на донозологічному рівні.
Донецький національний медичний університет не припиняв процесу підготовки спеціалістів навіть у скрутні роки Великої Вітчизняної війни. За минулі роки випускниками нашої Alma Mater стала ціла плеяда славетних учених, внесок яких у розвиток світової медицини є величезним . Ми впевнені в тому, що пройде час, і наша стійкість до випробувань, що випали на нашу долю, наше прагнення гідно и сумлінно виконуватиме свої професійні обов'язки, і наша віра в майбутнє України будуть підтримані новими співробітниками, студентами та слухачами Донецького національного медичного університету імені М. Горького. Саме вони з честю продовжать славну історію нашої гігієнічної школи.